Anàlisi d'estats financers

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
32 hores
100% subvencionat

imatge del curs d'estats financers que es fa presencialment a girona

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 32 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòriaEt vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Anàlisi d'estats financers a Girona

- Comprendre els conceptes relacionats amb la informació comptable i els estats financers.
- Conèixer com es prepara i s'aplica l'anàlisi financera.
- Aprendre què s'entén per anàlisi econòmica.
- Entendre com es fan els càlculs del palanquejament financer i el punt mort.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Anàlisi d'estats financers a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs Anàlisi d'estats financers no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Anàlisi d'estats financers a Girona

1. La informació comptable i els estats financers
1.1. Introducció a l'anàlisi dels estats financers
1.2. Balanç de situació
1.3. Pèrdues i guanys
1.4. Anàlisi economicofinancera

2. La preparació de les dades per a l'anàlisi
2.1. Anàlisis Patrimonial
2.2. Anàlisis de la Solvència
2.3. Anàlisis Financer
2.4. Anàlisis bursátil

3. Aplicació de l'anàlisi financera

4. Anàlisi econòmica
4.1. El compte de resultats i la rendibilitat
4.2. L'anàlisi econòmic.
4.3. Relació entre l'anàlisi econòmic i financer

5. Càlcul del 'cash flow' financer i generat
5.1. Tipus
5.2. Càlcul del cash flow

6. El fons de maniobra
6.1. Concepte
6.2. Anàlisi
6.3. Necessitats del fons de maniobra
6.4. Càlcul del fons de maniobra

7. Càlcul del palanquejament financer i operatiu
7.1. Concepte i la seva utilitat
7.2. El grau de palanquejament operatiu
7.3. Coeficients de palanquejament financer i operatiu
7.4. El càlcul

8. Punt mort
8.1. Què és el punt mort?
8.2. Elements per al seu càlcul. Despeses fixes i variables

Preinscripció