Adobe Photoshop

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
45 hores
100% subvencionat

imatge d'iva sobre el curs presencial a girona.

Informació


Modalitat: Presencial

Duració: 45 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: Propera convocatòria

PROPERA CONVOCATÒRIA

Inscriu-te al nostre newsletter i segueix-nos a les xarxes socials per saber quan comença aquest curs

Objectius del curs Adobe Photoshop a Girona


Manipular imatges amb el programa Photoshop com a eina d'edició.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

 

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Adobe Photoshop a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Adobe Photoshop 

Mòdul 1. Introducció al Photoshop

• Identificació dels principis bàsics
     ◦ Introducció i contingut
     ◦ Entorn de feina.
• Definició de la imatge digital
     ◦ Definició
     ◦ Mida d'imatge i mida de llenç
     ◦ Formats de fitxer
• Indicació dels primers passos amb Photoshop
     ◦ Obrir i desar fitxers
     ◦ Color de fons i color de primer pla
     ◦ Principis bàsics d'Edició
     ◦ Guies
     ◦ Zoom

Mòdul 2. Eines bàsiques d'edició

• Descripció de les eines de selecció
     ◦ Tipus
     ◦ Treballar amb seleccions
• Selecció d'eines d'ajust d'imatges
     ◦ Ajustaments de lluminositat
     ◦ Ajustaments de color
• Selecció d'eines de capes
     ◦ Definició
     ◦ Tipus de capes
     ◦ Treballar amb capes
• Selecció de canals
     ◦ Definició
     ◦ Treballar amb canals
• Selecció d'eines de text
     ◦ Escriure text
     ◦ Paleta de text
     ◦ Estils de capa sobre text
     ◦ Rasteritzar textos
• Descripció de la Història i altres opcions d'entrada
     ◦ Finestra Història
     ◦ Pinzell d'Història
     ◦ Tornar a estats anteriors
• Descripció de les Accions
     ◦ Definició
     ◦ Treballar amb accions.
• Selecció d'eines de filtres
     ◦ Definició
     ◦ Treballar amb filtres
     ◦ Tipus de Filtres

 

Preinscripció