Access 365 intermedi (online)

20 hores
Preu: 85 €

Imatge del logotip d'acces per el curs online

Informació


Modalitat: Online

Durada: 20 hores

Preu: 85 €


Plataforma online accés 24 h


Per poder començar el curs és necessari realitzar una transferència bancària al compte ES46 2100 1373 39 0200009924 a nom d’Escola de Gestió Empresarial amb l’import corresponent i enviar comprovant a escola@ege.edu.es

INSCRIPCIONS OBERTES

Vols inscriure’t en aquest curs?

Clica aquí i emplena el formulari

Objectiu del curs Access 365 intermedi online


Descripció de funcions intermèdies del programa de gestió de bases de dades Microsoft Access 365, pertanyent a la suite ofimàtica Office 365. S'introdueixen els tipus d'objectes consulta, formulari i informe: quin és el seu paper, quan s'utilitzen, etc. Es detalla el disseny correcte d'aquests tipus d'objectes en una base de dades Access.

Metodologia


Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia disponibles en castellà, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis pel curs Acces 365 intermedi online.

Aquest curs Access 365 intermedi online no disposa de tutor i no és bonificable per la Fundacion Estatal para la formación en el empleo.

Titulació


Els alumnes que completin la totalitat del curs Access 365 intermedi online amb aprofitament rebran un certificat acreditatiu

Programa del curs Access 365 intermedi online

Introducció i objectius del nivell intermedi
1. Introducción
2. Objectius

Propietats avançades de camp
1.Format
2.Format personalitzats
3.Màscara d'entrada
4.Índexs

Treball avançat amb dades
1.Propietats dels camps en el full de dades
2.Comptar els registres
3.Campo de cerca
4.Filtres
5.Camps de tipus Text llarg

Consultes
1.Introducció
2.Crear consultes
3.Assistent de consultes
4.Ordenació i criteris
5.Propietats d'una consulta

Més consultes
1.Consultes d'actualització
2.Consultes d'eliminació
3.Consultes de dades annexades
4.Consultes de creació de taules
5.Consultes de paràmetres

Treball avançat amb consultes
1.Establir criteris
2.Camps calculats
3.Consultes de totals

Formularis
1.Assistentes per a formularis
2.Modes de vista
3.Edició de dades
4.Els subformularis
5.Propietats del formulari

Disseny de formularis (I)
1.Afegir controls
2.Propietats
3.Editar controls

Disseny de formularios (II)
1.Llista d'opcions
2.Establir opcions
3.Botons de comandament
4.Efectes de disseny
5.Colors, efectes i estils

Disseny de formularis (III)
1.Organització dels controls
2.Ordre de tabulació i altres propietats
3.Disseny de controls
4.Seccions d'un formulari
5.Format condicional

Crear expressions
1.Introducció
2.El Generador d'expressions
3.Funcions
4.Altres controls
5.Formulari d'inici

Informes
1.Introducció
2.Assistents per a informes
3.Modes de vista
4.Disseny d'informes
5.Seccions d'un informe

Treballar amb informes
1.Ordenar i agrupar
2.Propietats del grup
3.Subinformes
4.Imprimir etiquetes

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.