Coaching

Escull el teu propi camí

Aconsegueix com a professional

 • Aconseguir objectius professionals
 • Aprendre a marcar fites
 • Ser líder
 • Desenvolupar noves actituds
 • Millorar les relacions interpersonals
 • Millorar habilitats de comunicació
 • Ser més assertiu
 • Aprofitar el temps
 • Millorar autoestima
 • Potenciar fortaleses

Tipus de programes

Coaching Empresarial: 

Treballa objectius empresarials i professionals fixats per l’organització i els participants i sempre en grup. Es pot realitzar tan en equips de treball com en grups de treball.

Fitxa Tècnica

Nº de participants: de 3 a 5 persones

Nº de sessions recomanades: dependrà dels objectius a treballar. El coach dissenyarà una planificació conjuntament amb l’empresa.

Objectiu: El seu propòsit és aconseguir que cada un dels participants aconsegueixi el seu màxim potencial i que l’equip treballi de forma cohesionada per atrapar un objectiu comú. Per què un equip funcioni cal que existeixi una missió compartida, una bona comunicació, un bon ambient, responsabilitat dels seus membres, i una adequada planificació i coordinació. El coach acompanya a l’equip potenciant el seu funcionament, fomentant el diàleg i un feedback constructiu, convidant a la reflexió, i observant als participants. Es descobreixen els punts forts i dèbils, aprèn a identificar comportaments, creences, que influencien en el seu comportament.

Fases: serà el propi equip que defineixi els objectius i desenvolupi un pla d’acció i compromisos per atrapar-los. El paper del coach serà guiar a l’equip en aquest procés.

El coaching d’equips és útil, entre altres coses, per:
– Augmentar el rendiment.
– Gestionar conflictes i millorar la comunicació de l’equip.
– Aconseguir una major unitat i cohesió entre tots els membres.
– Tècniques per resoldre problemes i tècniques creatives.
– Planificar i motivar a l’equip de vendes.
– Gestionar un adequat canvi organitzacional.
– Alinear i coordinar esforços amb la visió compartida.

Coaching Mix: 

En certes ocasions dissenyem en funció la necessitat del client programes mixtes on es treballa de forma grupal, i amb un nº determinat de sessions individuals per enfortir els canvis i per realitzar entrevistes que reforcin els punts a treballar.

Fitxa Tècnica

Nº de participants: de 3 a 5 persones

Nº de sessions recomanades: dependrà dels objectius a treballar. El coach dissenyarà una planificació conjuntament amb l’empresa.

Objectiu: Amb la intenció d’aconseguir objectius comuns i que l’equip treballi de forma cohesionada, en certs casos, caldrà potenciar algunes competències de forma individual. El coach acompanyarà tant a l’equip en conjunt, com es marcarà un Pla Individual per cada participant de millora de competències. Aquesta modalitat consta d’una sessió de treball amb l’empresa per tal de dissenyar conjuntament el millor programa per la consecució dels objectius.

Fases: serà el propi equip que defineixi els objectius i desenvolupi un pla d’acció i compromisos per atrapar-los. El paper del coach serà guiar a l’equip en aquest procés, i de forma personal marcar un Pla individual de millora.

Coaching Executiu: 

Treballa objectius empresarials, professionals (opcionalment també personals) a nivell individual.

Fitxa Tècnica

Nº de participants: 1 persona

Nº de sessions recomanades: 16 sessions
Objectiu:
L’objectiu d’un programa de coaching serà millorar competències personals, professionals i d’empresa. Els marca el participant i el tutor el que fa es realitzar de guia i acompanyant, marcant unes pautes determinades i amb una metodologia concreta.

Fases:

1.- Fase analítica: anàlisis de competències. És el moment de determinar els objectius del participant respecte les necessitats de l’organització. Es procura la presa de consciència afavorint l’autoconeixement com a punt de partida del procés. Es té en compte les característiques del sistema (l’organització) on es troba la persona per aconseguir objectius comuns i enfocats en una mateixa direcció. Per aquest motiu realitzarem un estudi d’aquest entorn organitzatiu. Ens assegurem de que el participant compren els objectius del procés i que ho fa de forma totalment voluntària i amb implicació. Eines que utilitzem: – Diagnòstic organitzacional (per saber les competències claus requerides); – Anàlisi 360º (per què el participant sàpiga en quin nivell es troba); – Eines psicotècniques (per millorar l’autoconeixement).

2.- Fase de planificació: disseny del pla estratègic. Amb uns objectius definits pel propi participant, l’impulsem a dissenyar el seu propi projecte de millora.

3.- Fase d’execució: – metes i hàbits; – implementació; – seguiment i motivació; – impulsar i validar accions; -mobilitzar al participant cap a l’objectiu fixat, -obtenir compromisos a curt plaç; – analitzar escenaris del passat recent, present o futur immediat; – propostes alternatives.

4.- Fase d’avaluació: – consolidar el grau de desenvolupament aconseguit i les conductes incorporades; – acompliment d’objectius; – acompliment d’implementació; – avaluació no només de la satisfacció del programa, sinó de les millores tangibles que s’han realitzat; – avaluació de la percepció que té l’organització; – avaluar la rendibilitat del programa; – planificar accions correctores.

Altres Serveis

 • Consultoria d’empresa
 • Canvis generacionals
 • Adaptació persona-lloc de treball
 • Gestió de la innovació i creativitat
 • Motivació de grups
 • Desenvolupament d’ habilitats específiques
 • Formació específica

Com?

Metodologia pròpia utilitzant eines de la psicologia, del coaching, optimisme psicològic, mindfullness, desenvolupament organitzacional.

Qui?

Montse Serra

Smiley face

Formació:
Llicenciada en Psicologia Industrial (UAB).
Màster en RRHH i Desenvolupament Directiu per la UdG.
Màster en Consultoria de Processos i Desenvolupament Organitzacional. Professor: Itamar Rogowsky. Titulació de GR Institute for Organizational Development de Tel Aviv (Israel).
EMBA Executive Màster in Business Administration per la Salle i amb titulació de la Universitat Ramon Llull.
Especialista amb Coaching Executiu i Corporatiu i Desenvolupament de Competències Directives.

Experiència:
Des del 2003 Coach a l’EGE, realitzant programes de Coaching i difusió sobre la metodologia a la província de Girona. Fins l’actualitat ha realitzat més de 200 programes de Coaching.
Des de la mateixa empresa també realitza tasques de disseny de cursos, professora i ponent en conferències en els temes relacionats amb la Gestió de Competències Empresarials, Coaching i la Psicologia.
Professora de Coaching i Desenvolupament de Competències de la UAB.

Aconsegueix per a la teva empresa

 • Millorar el servei
 • Augmentar el compromís personal
 • Millorar actitud reactiva
 • Augmentar motivació
 • Desenvolupament d’equips de treball
 • Alinear objectius
 • Augmentar la productivitat

Més informació

 • Coaching d’equips
 • Desenvolupament de Directius

Treballem aquelles competències relacionades amb el lideratge d’un equip de treball, i les habiliattdirectives: comunicació, delegació,motivació…

 • Formació en habilitats:

Comunicació, gestió del temps, de l’estrès,

 • Avaluació del talent

Clients

Sessió Gratuïta

T’oferim una SESSIÓ PERSONALITZADA i GRATUÏTA de Coaching Executiu i Empresarial.

Per més informació truca’ns: 972 401 300