Psicotècnia

La unitat de psicotècnia s’encarrega de tots els treballs que precisen l’ús de tests per mesurar, avaluar i analitzar capacitats i actituds, en relació a un determinat lloc de treball. Disposem d’un equip de psicòlegs amb àmplia formació universitària i empresarial.

Entre les eines pròpies es troben el Test R++. Hem estudiat tant la fiabilitat com la seva validesa. Entre les eines adaptades trobem el test de personalitat de les taques. L’adaptació que hem realitzat, permet una administració, a personal d’empresa, senzilla amb gran exactitud i validesa, la qual cosa no és possible en la majoria dels altres instruments que hi ha en el mercat. Donada l’adaptació realitzada, el test de les taques només és fiable si la interpretació es realitza des d’aquesta àrea. Així mateix aquesta àrea està preparada per administrar el test ATT que utilitzem per necessitats concretes i només per alta direcció.

Després de més de 30 anys d’aplicació d’aquestes tècniques, presencials i a distància, podem garantir de les nostres eines la seva:

Fiabilitat

Els nostres tests procedeixen d’estudis sobre el comportament humà quan l’individu s’ha sotmès a pressió.

Objectivitat

El candidat no pot influenciar el resultat amb la voluntat.

Professionalitat

Els més de 30 anys d’experiència de l’equip converteixen la seva aplicació en un suport necessari per la presa de decisions de gran responsabilitat.

Comoditat

Amb l’aplicació a distància facilitem l’accés d’aquesta alta tecnologia des de qualsevol punt de la geografia.

Confidencialitat

L’encriptació dels informes assegura un alt nivell de reserva que sovint no es dona en els informes impresos sobre paper. L’encriptació assegura que EGE i l’ empresa usuària actuen d’acord amb la llei de protecció de dades personals des del primer moment.

Anonimat

El fet que el nombre real de candidats no figura en cap fitxer extern a l’empresa és una garantia addicional tant pel candidat com per l’empresa usuària.

Operativitat

Els tests poden utilitzar-se com element principal, com element complementari o bé com element d’eliminació.

A qui poden interessar els nostres serveis?

A LA DIRECCIÓ GENERAL

que desitgi recolzar-se en una eina fonamental per la decisió final sobre un directiu o comandament.

A EMPRESES

que realitzen un procés de selecció de candidats per entrevistes i precisen una informació fiable per prendre una decisió final.

A RESPONSABLES de RRHH

d’empreses que han d’afrontar processos de selecció d’algun component de l’equip directiu i precisen una aportació d’informació objectiva.

L’àrea de Psicotècnia ha dissenyat les seves pròpies eines i n’ha adaptat d’altres en funció dels seus objectius.

Funcions de l’àrea de Psicotècnia:

 • Suport tècnic als diferents cursos que es realitzen EGE
 • Proves d’idoneïtat pels alumnes i pels treballadors.
 • Entrevistes personals.
 • Direcció de cursos d’habilitats directives i RRHH.
 • Anàlisi de problemes i proposta de solucions i implementació en temes de comportament dins de les empreses.
 • Seleccions de personal.
 • Assessorament sobre la idoneïtat d’un directiu.
 • Desenvolupament de qüestionaris de coneixement de determinades disciplines.

Alguns aspectes que mesuren

els nostres instruments:

 • Processament, organització i anàlisi de la informació.
 • Interpretació dels afectes i de les emocions.
 • Control i tolerància de l’estrès.
 • Auto percepció.
 • Responsabilitat, iniciativa i autonomia.
 • Relacions interpersonals.
 • Aptituds de lideratge.
 • Capacitat de comandament.
 • Nivell de recursos disponibles per executar les tasques o capacitat per resoldre problemes reals.
 • Capacitat per la presa de decisions complexes.