Consultoria Integral

Amb l’objectiu d’aportar sol·lucions eficaces i globals a les empreses, disposem d’un equip de professionals altament qualificat i amb una alta experiència en les diverses àrees de l’organització.

El que busquem en tots els nostres processos de consultoria, és el desenvolupament organitzacional per tal de facilitar a l’empresa els instruments que li permetin assolir el màxim nivell de competitivitat. No només aportem sol·lucions, sinó que partim del coneixement de l’empresa i d’un diagnòstic encertat.

Disposem d’un ampli ventall de professionals que permet desenvolupar projectes concrets amb sol·lucions concretes, i enfocar projectes globals multidisplinars per afrontar els canvis necessaris des de la visió global que l’organització necessita.

Operacions i logística

Com experts en Gestió logística i reducció de costos, oferim suport en:

 • Gestió de recursos i els inventaris: eliminar excessos i mancances
 • Anàlisi d’estratègies
 • Millora de la gestió de compres i aprovisionament
 • Assegurament de la qualitat del producte i del servei: evitar minvaments, retards i pèrdues
 • Planificació de producció i de les compres: ajustar la producció a la demanda
 • Disseny de rutes de distribució: optimitzar rutes i reduïr costos de distribució
 • Assegurament del nivell de servei als clients: compliment en quantitat, especificacions i terminis (comandes complertes servides en data)

Fem consultoria d’alt impacte i curta durada, amb resultats contrastats sobre els tres nivells de la gestió logística:

 • Nivell I. Millora de la gestió del dia a dia, per resoldre problemes que impedeixin donar als clients el nivell de servei esperat i modificar o eliminar activitats que generen despeses innecessàries.
 • Nivell II. Millora de la organització logística i assegurament del servei, alinear els processos al servei del client i establir objectius per àrea (aprovisionament, planificació, producció, emmagatzematge, distribució, etc)
 • Nivell III. Disseny de la capacitat del servei a mig termini mitjançant anàlisi d’escenaris futurs i previsions a mig termini, disseny de capacitat (de producció, aprovisionament, emmagatzematge, distribució i habilitats del personal) coherent amb la evolució prevista del mercat i el nivell de servei desitjat.

Cada nivell d’actuació és independent, amb durades de 3 a 6 mesos i es podrà contractar separadament. Segons la dimensió de l’empresa i la complexitat dels temes a resoldre, poden intervenir 1 o 2 consultors.

Organització i persones

Com experts en organització i persones, oferim suport en:

 • Anàlisi i desenvolupament organitzatiu.
  • Gestionar el canvi
  • Diagnòstic: situació actual de l’empresa
  • Situació desitjada: definició d’objectius, proposta d’estructura organitzativa
  • Planificació per fases
 • Sistemes de gestió de RRHH
  • Gestió per competències
  • Avaluacions de l’acompliment i sistemes de retribució
  • Estudis de satisfacció laboral
 • Desenvolupament de persones i equips
  • Plans de desenvolupament directiu, i professional tan de forma individual com grupal.
  • Veure àrea de Coaching
 • Seleccions de personal, i necessitats formatives
 • Gestions de les emocions dins l’empresa: satisfacció i actituds, lideratge i passió

No hi ha cap empresa igual, i el nostre afany serà adaptar-nos al màxim a les necessitats del client. Enfoquem els nostres processos conjuntament i de la mà de l’empresa, per ajustar-nos al màxim i aconseguir els objectius programats.