CIFOG

L’Escola de Gestió Empresarial – EGE, crea CIFOG l’any 2013 per cobrir la necessitat d’una escola de Cicles Formatius de Grau Superior a Girona especialitzats en la família d’Imatge i So per complementar la oferta de formació existent a Girona. Al 2013 l’escola arrenca amb el títol de Tècnic Superior en Animacions 2D i 3D, jocs i Entorns Interactius i el de Tècnic Superior en Realització de Projectes d’Audiovisuals i Espectacles, com a centre homologat per Generalitat de Catalunya, amb nº 17010360, EGE

Més informació