CIFOG

Escola de Gestió Empresarial  (EGE), crea CIFOG l’any 2013 per cobrir la necessitat d’una escola de Cicles Formatius de Grau Superior a Girona especialitzats en la família d’Imatge i So per complementar l’oferta de formació existent a Girona. Al 2013 l’escola arrenca amb el títol de Tècnic Superior en Animacions 3D, jocs i entorns interactius i el de Tècnic Superior en Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles, com a centre homologat per Generalitat de Catalunya amb nº 17010360.

El 2016 ampliem aquests estudis amb la incorporació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i disseny i arrenquem el títol de Tècnic en Assistent al producte gràfic interactiu.

Finalment el 2017 incorporem un altre Cicle Formatiu de Grau Superior de la família d’Imatge i So i comencem el títol de Tècnic Superior d’Il·luminació, captació i tractament d’imatge.

Més informació