ERAM

La Fundació privada EGE, entitat sense ànim de lucre, va crear l’any 1998 l’Escola Universitària ERAM, formada per un grup de professionals interdisciplinaris d’àrees diverses, com ara l’economia, el disseny o l’enginyeria, que tenien inquietuds en el món de la formació, amb l’objectiu de crear nous perfils professionals en el camp de la comunicació audiovisual i oferir una resposta a les noves professions emergents.

Més informació