Notícies

Recull de novetats i articles
13 nov. 2019

Què són les emocions?

La definició d’emoció no deixa de ser complexa, però podria definir-se com a una alteració de l’ànim acompanyada de certa commoció somàtica.

Són molts, i poden ser molt diferents, els esdeveniments que desencadenen les emocions: l’èxit d’un projecte, l’acomiadament de la feina, la pèrdua d’un familiar, un regal sorpresa, etc.

Cada esdeveniment provocarà una emoció que s’associarà a un comportament concret. En general, les emocions són puntuals. Les principals són:

La ràbia: té a veure amb la sensació col·lectiva d’injustícia i pot ajudar a defensar amb assertivitat el que considerem just.

És una emoció que se’ns escapa i, en moltes ocasions, podem sentir que la controlem i, en canvi, l’exterioritzem contra la persona que ha provocat el desencadenant d’aquesta emoció.

L’amor: es refereix a la protecció dels altres, a l’afecte. Es pot manifestar a través de la confiança, la tendresa, l’acceptació, la idolatria, la gelosia i el romanticisme.

La por: és la reacció que es produeix davant un perill imminent i ens serveix per a reaccionar i escapar-ne eficaçment.

L’orgull: suposa una sensació forta de satisfacció que pot manifestar-se a través de la supèrbia, la vanitat, la dignitat o l’arrogància.

La tristesa: és una reacció davant d’una pèrdua o situació adversa per la qual ens veiem superats. Anima a l’acció.

L’alegria: és un sentiment positiu que suposa elevar el llindar de resistència a la frustració i convida a gaudir. Es manifesta a través de l’eufòria, l’entusiasme i la plenitud.