Informació

TipusSOC
Data d’inici 12-04-2018
Data de fi 6-07-2018
HorariDilluns a divendres, de 9:30 a 13:30h
Durada240 hores
PreuSubvencionat

Descripció

Programa

Descripció

1_logo_soc   treball-afers-socials-i-families   2_ministerio

Objectius

Desenvolupar en llengua anglesa els processos de comunicació oral i escrita generats per l’activitat comercial de l’empresa

Destinataris

Formació adreçada prioritàriament a persones desocupades.

Requisits mínims per accedir:
BUP / FP1 branca administrativa
Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys

Titulació

Els alumnes que hagin completat el curs amb aprofitament del mateix, rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d’Ocupació de Catalunya

 

Programa

1_logo_soc   treball-afers-socials-i-families   2_ministerio

Curs Anglès Gestió comercial – 200 h   Programa oficial 
a) Gramàtica
– Verb
. consolidació del present, simple i continu
. del pretèrit imperfecte, simple i continu
. del futur
. pretèrit perfecte
. for and since
. pretèrit plusquamperfecte
. condicional
. subjuntiu
– Consolidació d’adjectius i pronoms
– Consolidació de verbs auxiliars
– Consolidació d’adverbis de quantitat
– Consolidació d’adverbis de freqüència
– Comparatius i superlatius
– Oracions d’infinitiu
– Preposicions
– Adverbis: as well as; seldom; barely; a little; rather; quite; fairly;… + base form, o +
adjectiu
– Phrasal verbs and prepositional verbs
– Infinitiu i Gerundi. Oracions d’infinitiu i gerundi contrastades
– Conjuncions. Oracions subordinades
– La veu passiva
– Oracions de relatiu
– Oracions condicionals
– L’estil indirecte. Diferències entre say i tell
– Regles de puntuació i us de majúscules
– Positive and negative questions with positive and negative statements
– Expresions amb verbs causatius: to have (get) something done

b) Estructures Lingüístiques
– What about someone?
– I’d like..
– Could you…please
– Do you mind if?
– What about something?
– How important it is?
– How long does it take?
– How do I get?
– 2.a persona d’imperatiu + and + infinitiu sense to
– I’ve just
– The same as
– Different from
– Used to + base form
– Either…or
– Neither … nor
– I should think
– I guess
– Why don’t we?
– Why not?
– Roughly speaking,…

c) Fonètica
– Enfasi en la comprensió oral
– Pronunciació clara i correcta

d) Expressions i lèxic Comercial i Empresarial
– Ofertes i comandes, lliuraments de mercaderies
– Facturació
– Comptabilitat, pagaments, descomptes, bancs
– Impostos, fiscalitat
– Reclamacions
– Condicions de venda, terminis
– Exportació/importació
– Transport, embalatge, assegurances, emmagatzematge
– Qualitat, quantitat de producte
– Termes tècnics del producte
– Garantia
– Normes nacionals/internacionals/UE
– Publicitat

Móduls Formació complementària obligatoris:
Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere – 10 hores
Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals – 30 hores