Certificats de professionalitat

Cursos / Persones treballadores desocupades (SOC) / Certificats de professionalitat

Mòdul REGISTRES COMPTABLES

Data d’inici 20-02-2019
TipusPersones treballadores desocupades (SOC)

Mòdul GESTIÓ D’ARXIUS

Data d’inici 9-12-2019
TipusPersones treballadores desocupades (SOC)

Mòdul OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

Data d’inici 9-01-2020
TipusPersones treballadores desocupades (SOC)

Mòdul AUDITORIA

Data d’inici 20-01-2020
TipusPersones treballadores desocupades (SOC)

Mòdul GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL

Data d’inici 20-04-2020
TipusPersones treballadores desocupades (SOC)

Mòdul ENREGISTRAMENT DE DADES

Data d’inici 13-05-2020
TipusPersones treballadores desocupades (SOC)