Informació

TipusPersones treballadores desocupades
Data d’inici 9-12-2019
Data de fi 23-12-2019
HorariDilluns a divendres, de 9:00 a 14:30h
Durada60 hores
PreuSubvencionat
Preinscripció

Mòdul GESTIÓ D’ARXIUS

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

1_logo_soc  Generalitat    ministerio2019

Mòdul formatiu MF0978_2  corresponent al certificat de professionalitat ADGD0308: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. Acreditació parcial.

Objectius

Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic

Destinataris

Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades

Requisits per accedir al Certificat de Professionalitat

Estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació abans d’iniciar l’acció formativa
Titulació:
– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys
Si el compliment d’aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística

* Els títols estrangers han d’estar degudament homologats a l’Estat Espanyol

Titulació

Els alumnes que completin el mòdul amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

Un cop completats tots els mòduls associats a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d’Ocupació de Catalunya

 

Programa

1_logo_soc   Generalitat    ministerio2019

MF0978_2. Gestió d’arxius

1. Gestió d’arxius, públics i privats
– Aplicació de tècniques d’arxivament documental:
o Sistemes de classificació i ordenació.
o Finalitat i objectius.
o Índexs d’arxiu: actualització.
o Aplicació de manuals d’ajuda.
o Millores davant detecció de problemes d’organització.
– Procediment de registre i arxivament posterior:
o Identificació de suports, mobiliari, estris, elements d’arxiu i contenidors.
o Reproducció i confrontació de la informació d’arxiu documental a digital.
– Procediments d’accés, cerca, consulta, recuperació, actualització, conservació i custòdia de la informació arxivada.
– Funcions i característiques dels sistemes operatius i d’arxivament:
o Configuració d’objectes en sistemes operatius. Forma d’operar-hi.
o Creació/nomenament, còpia i eliminació d’arxius, carpetes, subcarpetes i altres.
– Tècniques de protecció d’accessos públics i privats, en arxius convencionals i informàtics:
o Nivells de protecció: determinació.
o Disposició de contrasenyes i atributs d’accés.
o Autoritzacions d’accés o consulta, detecció d’errors en el procediment.
– Aplicació de procediments de seguretat i confidencialitat de la informació:
o Normativa vigent de protecció de dades i conservació de documentació.
o Còpies de seguretat.

2. Optimització bàsica d’un sistema d’arxiu electrònic
– Equips informàtics: posada en marxa, manteniment operatiu i revisió periòdica que evitin anomalies de funcionament.
o Elements de hardware: unitat central de processament i emmagatzematge, equips perifèrics, components físics de xarxes locals, supervisió de connexions.
o Elements de software: instal·lació i desinstal·lació, programes, aplicacions actualitzades i assistents.
o Equips de reproducció.
– Optimització de sistemes operatius monousuari, multiusuari i en xarxa:
o Funcions i comandaments bàsics.
o Eines bàsiques del sistema operatiu.
– Sistemes operatius en xarxes locals: configuració bàsica d’un sistema de xarxa, actualització i accions per compartir recursos.
– Aplicació de mesures de seguretat i confidencialitat del sistema operatiu: programes de protecció (antivirus, Firewire, filtre antiinundació, altres).
– Mesures de conservació i integritat de la informació que contenen els arxius. I salvaguarda dels drets d’autor.
– Normes vigents en matèria de protecció de dades i confidencialitat electrònica.

3. Gestió bàsica d’informació en sistemes gestors de bases de dades
– Bases de dades:
o Tipus i característiques.
o Estructura.
o Funcions.
o Assistents.
o Organització.
– Manteniment d’informació en aplicacions de bases de dades: introducció, ordenació, assistents per a formularis d’introducció d’informació i actualització de dades.
– Cerques d’informació en aplicacions de bases de dades:
o Filtres.
o Consultes.
o Assistents per a consultes i altres prestacions.
– Presentació d’informació en aplicacions de bases de dades:
o Informes.
o Assistents per a informes.
– Interrelacions amb altres aplicacions.
– Aplicació de normes vigents de seguretat i confidencialitat en el maneig de dades.