Informació

TipusPresencials
Data d’inici 14-10-2019
Data de fi 18-10-2019
HorariDilluns a divendres, de 15:00 a 20:00h
Durada25 hores
Preu390€
Preinscripció

Prevenció i control de la legionel·la (curs homologat)

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

Objectius

– Capacitar als participants per a l’exercici de les funcions pròpies del manteniment higienico-sanitari d’instal·lacions de risc de presència de la legionel·la d’acord amb el Reial Decret 865/03 i el programa oficial publicat a l’Ordre SCO 317/03 del Ministeri de Sanitat i Consum.
– Adquirir els coneixements bàsics sobre el Sistema de Gestió i Control de la Legionel·la per desenvolupar, implantar, gestionar i mantenir el control adient.
– Disposar de tota la informació i documentació sobre la normativa i reglamentació vigent.
– Facilitar les eines necessàries per a la identificació dels punts crítics mitjançant els programes de control.
– Sensibilitzar en la importància de la seguretat en aquesta matèria degut a les seves repercussions en la salut pública i laboral.

Adreçat a

– Responsables del departament de mediambient
– Responsables del departament de qualitat
– Responsables de manteniment
– Aquells professionals i altres persones interessades en el Control de la Legionel·la

Bonificacions

D’acord amb el nou model que regula el finançament de formació a les empreses, aquestes poden recuperar costos de formació mitjançant el sistema de bonificacions en les liquidacions de quotes a la Seguretat Social.
L’EGE, com a Entitat Organitzadora de formació homologada per la Fundación Estatal para la formación en el empleo, ofereix el servei de gestió d’aquestes bonificacions sense cap cost addicional.

+ informació 

Titulació

Els alumnes que realitzin el 80% del curs i superin la prova final rebran un certificat reconegut i homologat per l’Institut d’Estudis de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Professorat

L’EGE col·labora amb l’empresa Stenco, acreditada per impartir aquesta formació.

Programa

1. Importància sanitària de la legionel·losi
– Biologia i ecologia de l’agent causal (Legionel·la).
– Cadena epistemològica de la malaltia.
– Sistemes de vigilància epidemiològica.
– Instal·lacions de risc.
2. Àmbit legislatiu
– Introducció a les bases jurídiques de la responsabilitat de les empreses, incloent-hi la formació actualitzada dels seus treballadors.
– Normativa relacionada amb la prevenció i control de la legionel·losi, les substàncies i preparats perillosos, aigua de consum humà, plaguicides i biocides, instal·lacions tèrmiques d’edificis i abocaments industrials.
3. Criteris generals de neteja i desinfecció
– Coneixements generals de la química de l’aigua.
– Bones pràctiques de neteja i desinfecció.
– Tipus de productes: desinfectants, antiincrustants, antioxidants, neutralitzants, etc.
– Registre de productes. Desinfectants autoritzats.
– Altres tipus de desinfecció: físics i fisicoquímics.
4. Salut Pública i Salut Laboral
– Marc normatiu.
– Riscos derivats de l’ús de productes químics.
– Danys per a la salut derivats de productes químics.
– Mesures preventives.
5. Instal·lacions de risc
– Disseny, funcionament i models.
– Programa de manteniment i tractament.
– Presa de mostres.
– Controls analítics.
6. Identificació de punts crítics. Elaboració de programes de control
7. Pràctiques
– Preses de mostres i mesuraments in situ.
– Interpretació de l’etiqueta de productes químics.
– Preparació de dissolucions de productes a diferents concentracions.
– Emplenament de fulls de registre de manteniment
8. Avaluació final