Informació

TipusFormació Online
Durada25 hores
Preu106€
Preinscripció

Powerpoint 2016 avançat

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

Objectiu

Descripció de l’entorn de Microsoft PowerPoint 2016, explicant les funcions necessàries per al maneig del programa. S’explica tot el necessari per crear, modificar i exposar presentacions gràfiques multimèdia.

 Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Tutories

Aquest curs no disposa de tutor i no és bonificable per la Fundación Estatal para la formación en el empleo

Durada

25 hores

Preu

106 € per persona

Per poder començar el curs és necessari realitzar una transferència bancària al compte 2100 1373 39 0200009924 a nom d’Escola de Gestió Empresarial amb l’import corresponent i enviar comprovant a escola@ege.edu.es

Titulació

Els alumnes que completin la totalitat del curs amb aprofitament rebran un certificat acreditatiu

Programa

 

Introducció i objectius del nivell avançat
Presentació del mòdul formatiu PowerPoint Avançat. S’introdueixen les lliçons que composen aquest mòdul, indicant els objectius d’aprenentatge identificats.
Contingut:
1. Introducció.
2. Objectius.

WordArt i taules
S’explica com es poden utilitzar certs tipus d’objectes en les presentacions de PowerPoint, com els objectes WordArt o la creació de taules.
Contingut:
1. Objectes WordArt.
2. Farcit, contorn i efectes.
3. Afegir taules.
4. Estils i format.

Altres utilitats de text
Descripció de les eines buscar i reemplaçar, l’autocorrecció i el corrector d’ortografia.
Contingut:
1. Buscar i reemplaçar text.
2. Autocorrecció.
3. Revisió ortogràfica.
4. Corregir mentre escrius.

Gràfics de dades
Es mostra com mostrar de forma gràfica en una diapositiva una sèrie de dades numèriques, com introduir-les i donar format al gràfic i als seus diferents elements.
Contingut:
1. Introducció de les dades.
2. Canviar l’aspecte.
3. Elements del gràfic.
4. Format dels elements.

Organigrames
Aplicació dels gràfics SmartArt per mostrar cert tipus d’informació de forma esquemàtica mitjançant organigrames. També es mostra la forma d’inserir o vincular diferents objectes en la presentació.
Contingut:
1. Tipus d’organigrames.
2. Crear l’estructura.
3. Establir el format.
4. Altres objectes.

Notes, documents i impressió
Creació de notes de l’orador i documents per repartir entre els participants d’una presentació en el programa PowerPoint, descrivint com es poden exportar a Word els fulls de notes de la presentació. Finalment, s’indiquen les opcions i diferents formes d’imprimir les diapositives d’una presentació.
Contingut:
1. Notes de l’orador.
2. Documents per a participants.
3.Enviar a Word.
4. Configurar les diapositives.
5. Imprimir.

Animació
Es descriu com crear efectes especials i d’animació en les diapositives i en els diferents objectes existents en les mateixes en una presentació de PowerPoint. Es mostra com crear transicions entre les diferents diapositives de la presentació i les possibilitats en quant a l’animació del text, gràfics, objectes, etc.
Contingut:
1. Transició de diapositives.
2. Animació del text.
3. Trajectòries de desplaçament.
4. Animació d’objectes.
5. Animació de gràfics.

Multimèdia i hipervincles
Inclusió d’elements multimèdia (so i vídeo) a les presentacions realitzades amb el programa PowerPoint. També s’indica la manera d’introduïr accions i hipervincles a les presentacions electròniques per crear interactivitat en elles.
Contingut:
1. Incloure sons.
2. Inserir vídeo.
3. Interacció.
4. Afegir hipervincles.

Col·laborar amb altres usuaris
Es descriu com protegir amb contrasenyes les presentacions i enviar-les a diferents revisors per a que afegeixin comentaris o les revisin, veient després la manera de combinar vàries presentacions. Es presenta la coautoria amb varis autors simultàniament guardant la presentació a OneDrive. També s’explica l’ús de les macros. Contingut:
1. Guardar amb contrasenya.
2. Enviar per a revisar.
3. Afegir comentaris.
4. Combinar presentacions.
5. Compartir una presentació a OneDrive.
6. Utilitzar macros.

Preparar la presentació
Descripció de característiques i eines que poden ser útils a l’hora d’exposar una presentació de PowerPoint davant el públic: definir els intervals entre diapositives, establir la configuració de la presentació, utilitzar el ratolí com a un punter, realitzar anotacions manuscrites durant la presentació i gravar una narració, de forma que es pugui sentir al reproduir la presentació.
Contingut:
1. Intervals entre diapositives.
2. Assajar intervals.
3. Anotacions manuscrites.
4. Gravar la narració.