Informació

TipusFormació Online
Durada20 hores
Preu85€
Preinscripció

Excel 2016 avançat

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

Objectiu

Descripció de les funcions més avançades en el full de càlcul  Microsoft Excel 2016. S’explica el funcionament de les llistes i les diferents operacions  que podem realitzar sobre elles (filtres, ordenació, validació de dades, subtotals, etc), treball amb fórmules, conceptes avançats sobre gràfics, accés des d’Excel a dades externes, plantilles i col·laboració amb altres usuaris.

 Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Tutories

Aquest curs no disposa de tutor i no és bonificable per la Fundación Estatal para la formación en el empleo

Durada

20 hores

Preu

85 € per persona

Per poder començar el curs és necessari realitzar una transferència bancària al compte 2100 1373 39 0200009924 a nom d’Escola de Gestió Empresarial amb l’import corresponent i enviar comprovant a escola@ege.edu.es

Titulació

Els alumnes que completin la totalitat del curs amb aprofitament rebran un certificat acreditatiu

Programa

Introducció i objectius del nivell avançat
Presentació del mòdul formatiu Excel avançat. S’introdueixen les lliçons que composen aquest mòdul, indicant els objectius d’aprenentatge identificats.
Contingut:
1. Introducció.
2. Objectius.

Llistes
Creació i ús de les llistes en un full de càlcul Excel, veient com es pot utilitzar un formulari per veure les dades de les mateixes i com es poden ordenar les dades i validar la informació introduïda a les cel·les.
Contingut:
1. Conceptes bàsics.
2. Autocompletar.
3. Formularis.
4. Ordenar llistes.
5. Validació de dades.
6. Estendre formats i fórmules.

Filtres i taules
Què són i per a que s’utilitzen els filtres sobre llistes de fulls de càlcul d’Excel: filtrar dades per extreure únicament la informació adequada, filtre automàtic i filtres avançats i treball amb dades filtrades. Finalment es descriu la manera de designar rangs de cel·les com a taules.
Contingut:
1. Filtrar dades.
2. Filtre avançat.
3. Copiar dades filtrades.
4. Treballar amb llistes filtrades.
5. Treballar amb taules.

Subtotals
Descripció de la creació de subtotals obtinguts a partir de les dades d’una llista d’un full de càlcul Excel, amb l’objecte de realitzar càlculs parcials i generals. També s’indica com es poden crear gràfics amb subtotals i l’ús de vàries funcions per calcular totals i subtotals.
Contingut:
1. Subtotals automàtics.
2. Organització de subtotals.
3. Gràfics amb subtotals.
4. Totals avançats.

Treballar amb fórmules
Es descriu la manera de treballar en el full de càlcul Excel amb les fórmules, veient les diferents eines que faciliten aquest procés (errors en les fórmules, la finestra d’avaluar fórmula, auditoria de fórmules, cel·les precedents i dependents, comentaris, equacions, …). També s’estudia el procés de càlcul dels valors de les cel·les (càlcul manual i automàtic i diverses opcions sobre aquest aspecte) i l’ús de vàries funcions de cerca. Contingut:
1. Errors en les fórmules.
2. Auditoria de fórmules.
3. Inserir comentaris i equacions.
4. Control del càlcul.
5. Funcions de cerca.

Temes avançats sobre gràfics
Creació de gràfics complexes en un full de càlcul d’Excel, basats en les dades existents en el mateix: tipus i format del gràfic i dels seus elements i com es poden afegir imatges, editar i imprimir el gràfic. També es descriu la inserció de minigràfics a les cel·les.
Contingut:
1. Gràfics 3D i plantilles de gràfic.
2. Elements del gràfic.
3. Dades en un eix secundari.
4. Utilitzar imatges en gràfics.
5. Minigràfics.
6. Impressió de gràfics.

Accés a dades externes (I)
Treball des del full de càlcul Excel amb dades externes a un llibre d’Excel, inclús amb dades creades amb altres aplicacions diferents (bases de dades, etc). S’estudia la manera d’accedir a dades provinents d’arxius de text, de bases de dades d’Access o de pàgines d’internet.
Contingut:
1. Accés a arxius de text.
2. Bases de dades de dades d’Access.
3. Actualitzar les dades.
4. Accés a dades de la web.

Accés a dades externes (II)
Descripció de la nova funcionalitat que proporciona el grup de comandaments Obtenir i transformar de la pestanya Dades (que ve a substituir el complement Power Query de versions anteriors). Aquest grup de comandaments permet accedir a diferents orígens externs i transformar el conjunt de dades resultant abans d’importar-lo a Excel.
Contingut:
1. Obtenir i transformar.
2. Orígen de dades disponibles.
3. Una consulta senzilla.
4. Transformacions més complexes.
5. Combinar taules.

Plantilles i vistes
S’explica l’ús i la creació de noves plantilles en el full de càlcul Excel per poder utilitzar-les en la creació de nous llibres o fulls de càlcul. També s’explica com es poden emmagatzemar diferents vistes d’un mateix llibre, les propietats d’un document d’Excel, així com diferents tipus de protecció del llibre contra canvis.
Contingut:
1. Què són les plantilles.
2. Crear plantilles.
3. Vistes personalitzades.
4. Zoom i altres vistes.
5. Propietats del llibre.
6. Protegir el llibre

Col·laborar amb altres usuaris
S’explica com es poden protegir els llibres i els fulls d’Excel perquè els usuaris només puguin modificar les dades que indiquem; i com crear i treballar amb un llibre compartit, que pugui ser modificat per varis usuaris simultàniament, bé en una carpeta compartida a la xarxa o a OneDrive utilitzant Internet. També es descriu el procés d’enviar un llibre per a revisió a altres persones i com combinar llibres.
Contingut:
1. Protecció del treball.
2. Crear un llibre compartit.
3. Treballar en un llibre compartit.
4. L’historial de canvis.
5. Compartir a OneDrive.
6. Enviar i combinar llibres.