Informació

TipusFormació Online
Data d’inici 15-05-2018
Data de fi 15-06-2018
Durada20 hores
Preu84,7€

Descripció

Programa

Descripció

Objectiu

 • Complir la legislació sanitària vigent en relació als manipuladors d’aliments
 • Aportar coneixements sobre la ciència bàsica dels aliments i l’aplicació d’aquests coneixements al processat i conservació, de manera que constitueixi una ajuda i un suport a l’hora de la manipulació d’aquest producte
 • Tenir coneixements dels autocontrols per garantir la higiene dels aliments: Manual de Bones Pràctiques de fabricació, traçabilitat i el sistema APPCC
 • Conscienciar els que manipulen i transformen els aliments sobre els perills potencials que comporta la contaminació dels aliments
 • Conèixer les causes que provoquen intoxicacions alimentàries
 • Saber com prevenir les intoxicacions alimentàries
 • Aplicar les mesures preventives per evitar la contaminació dels aliments
 • Conèixer les normes d’higiene personal que requereix un manipulador d’aliments
 • Fomentar actituds correctes en la higiene dels aliments
 • Saber utilitzar les càmeres de refrigeració i congelació per evitar la contaminació creuada i conservar els aliments de manera segura
 • Saber realitzar les operacions de neteja de manera segura i higiènica
 • Realitzar una correcta neteja i desinfecció dels estris i instal·lacions

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis

Tutories

Aquest curs no disposa de tutor i no és bonificable per la Fundación Estatal para la formación en el empleo

Durada

20 hores

Preu

70 € per persona + IVA

Per iniciar el curs és necessari realitzar una transferència bancària al compte 2100 1373 39 0200009924 a nom d’Escola de Gestió Empresarial amb l’import corresponent i enviar comprovant a escola@ege.edu.es

Titulació

Els alumnes que completin la totalitat del curs amb aprofitament rebran un certificat acreditatiu

Programa

 1. Manipulació d’aliments
  1. Definicions bàsiques
  2. Responsabilitat de la formació del manipulador d’aliments
  3. Els deures del manipulador d’aliments
  4. Bases nutricionals de l’alimentació saludable
  5. Recomanacions alimentàries
 2. Consum d’aliments manipulats erròniament
  1. La higiene alimentària
  2. Importància del manipulador d’aliments
 3. Alteració i contaminació dels aliments
  1. Definicions bàsiques
  2. Tipus de microorganismes
  3. Exemples de microorganismes patògens
 4. Factors que afavoreixen el creixement bacterià
  1. Factors que intervenen en el creixement
  2. Nutrients
  3. Humitat o disponibilitat d’aigua
  4. Oxígen
  5. Temperatura
  6. Temps
  7. Humitat relativa de l’ambient
  8. PH / Acidesa
  9. I que passa amb altres paràsits, com per exemple l’Anisakis?
 5. Fonts de contaminació dels aliments
  1. Perills biològics
  2. Perills físics
  3. Perills químics
  4. Altres causes d’alteració dels aliments
  5. Transmissió dels contaminants i condicions que l’afavoreixen
 6. Malalties transmeses pels aliments
  1. Importància i conseqüències
  2. Tipus malalties transmeses pels aliments
 7. Mètodes de conservació dels aliments
  1. Definició
  2. Transport i recepció de matèries primeres
  3. Emmagatzematge
  4. Refrigeració
  5. Congelació
  6. Fumat
  7. Productes en conserva
  8. Productes en semiconserva
  9. Assecat/salat
  10. Pasteurització, esterilització i additius alimentaris
  11. L’envasat i la presentació dels aliments
 8. La higiene com a mesura preventiva
  1. Pràctiques higièniques
  2. Aspectes a tenir en compte
 9. Neteja i desinfecció: concepte i diferència
  1. Neteja i desinfecció
  2. Neteja i desinfecció de locals, estris de treball i envasos
 10. Materials en contacte amb els aliments
 11. Control de plagues
 12. Informació i etiquetat dels aliments
 13. Manipulació de residus
 14. Responsabilitat i autocontrol
  1. Traçabilitat
  2. A.P.P.C.C.
 15. Legislació relacionada