Informació

TipusSubvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya
Data d’inici 18-04-2018
Data de fi 25-04-2018
HorariDimecres, de 15:00 a 18:00 h
Durada6 hores
PreuSubvencionat
Preinscripció

Operació de carretons – Renovació (Norma UNE 58451)

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal I la LSSICE 34/2002, d’11 de Juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que les seves dades formen part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

logo_consorci 2_Ministerio

Modalitat:

– Curs Presencial

Objectius:
– Recordar els continguts de la norma UNE 58451 referents a prevenció de riscos i operació de carretons
– Reforçar les pràctiques segures al manipular càrregues o conduir carretons
Destinataris:

Curs dirigit a persones en actiu, treballadores d’empreses i/o autònomes i també a persones desocupades. El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu, si queden places lliures, es destinaran a persones desocupades.
Curs totalment subvencionat

Inscripció:

Documentació necessària per realitzar la inscripció:
– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)
– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)
– Annex I, emplenat i signat en color blau Annex I

Titulació:

Els alumnes que hagin completat el curs amb aprofitament del mateix, rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professor:
Marc Pagès Alivés

Enginyer Tècnic Industrial.
Tècnic Superior en prevenció de riscos laborals en les especialitats de Seguretat Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada i Higiene Industrial.
Gerent de Línies Despatx Tècnic SL des de l’any 2007.
Professor de Recurs Preventiu acreditat per la Fundación Laboral de la Construcción.
Professor d’Emergències, Seguretat contra incendis i de conductor de carretons elevadores a l’EGE.
Coordinador de seguretat en fase d’execució en obres de construcció i obra pública, havent actuat en més de 80 obres.
Enginyer calculista d’estructures de formigó armat i acer.
Professor especialista a l’IES Sta. Eugènia de Girona impartint les assignatures de “Riscos a la Construcció”, “Relacions a l’entorn de Treball (Psicosociologia aplicada al treball)”, “Autocad” i “Emergències-Instal·lacions de lluita contra el foc (RSCIEI/CTE-SI/RIPCI)”.

Programa

logo_consorci 2_Ministerio

Continguts
1. Repàs continguts UNE 58451: Maneig, manteniment, normes
1.1. Prevenció de Riscos
1.2. Operador
1.3. Carretons Elevadors
1.4. Unitat de càrrega
1.5. Normes especifiques d’utilització segons programa
1.6. Manteniment i control diari
1.7. Coneixement i control dels elements dels equips
1.8. Comprovació inicial d’ús
1.9. Manipulació i moviments bàsics
1.10. Exercicis de circulació
1.11. Recollida i manipulació de càrregues
1.12. Apilat i col·locació de càrregues en prestatges