Informació

TipusTreballadors i autònoms
Data d’inici 20-03-2020
Data de fi 27-03-2020
HorariClasse teòrica divendres 20 març, de 15:00 a 18:00h, classe pràctica divendres 27 març, de 15:00 a 18:00h
Durada6 hores
PreuSubvencionat

Descripció

Programa

Descripció

logo_consorci   NOUministerio+sepe

Modalitat:

– Curs presencial

Objectius:

– Recordar els continguts de la norma UNE 58451 referents a prevenció de riscos i operació de carretons
– Reforçar les pràctiques segures al manipular càrregues o conduir carretons

Destinataris:

Curs dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones desocupades. El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones desocupades.
Curs totalment subvencionat

Requisits:

Aquest curs és de renovació, per tant, per poder realitzar-lo cal haver portat amb anterioritat carretons elevadors

Inscripció:

Documentació necessària per realitzar la inscripció:
– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)
– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)
– Annex, emplenat i signat en color blau
Per poder ser admès al curs caldrà presentar PRESENCIALMENT a l’Escola els documents requerits com a màxim 7 dies abans de la data d’inici del curs

Titulació:

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Programa

logo_consorci   NOUministerio+sepe

Continguts

1. Repàs continguts UNE 58451: Maneig, manteniment, normes
1.1. Prevenció de Riscos
1.2. Operador
1.3. Carretons Elevadors
1.4. Unitat de càrrega
1.5. Normes especifiques d’utilització segons programa
1.6. Manteniment i control diari
1.7. Coneixement i control dels elements dels equips
1.8. Comprovació inicial d’ús
1.9. Manipulació i moviments bàsics
1.10. Exercicis de circulació
1.11. Recollida i manipulació de càrregues
1.12. Apilat i col·locació de càrregues en prestatges