Manipulació d’aliments

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Operació de carretons – Renovació (Norma UNE 58451)

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Suport Vital Bàsic + desfibril·lació semiautomàtica (SVB+DEA)

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació