Seguretat i salut laboral

Manipulació d’aliments

TipusTreballadors i autònoms (Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya)

Primers auxilis

TipusTreballadors i autònoms (Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya)

Suport vital bàsic + desfibrilador (SVB+DEA)

TipusTreballadors i autònoms (Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya)

Prevenció i control de la legionel·la

Data d’inici 25-11-2019
TipusTreballadors i autònoms (Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya)

Operació de carretons – Renovació (Norma UNE 58451)

Data d’inici 9-12-2019
TipusTreballadors i autònoms (Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya)