Seguretat i salut laboral

Prevenció i control de la legionel·la

Data d’inici 16-09-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Manipulació de productes fitosanitaris

Data d’inici 20-09-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Operació de carretons – Renovació (Norma UNE 58451)

Data d’inici 14-10-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya