Seguretat i salut laboral

Cursos / Treballadors i autònoms / Seguretat i salut laboral

Primers auxilis

TipusTreballadors i autònoms

Operació de carretons – Renovació (Norma UNE 58451)

Data d’inici 7-02-2020
TipusTreballadors i autònoms

Manipulació d’aliments

Data d’inici 21-04-2020
TipusTreballadors i autònoms