Recursos Humans

Lideratge d’equips

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Gestió de Recursos Humans

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya