Consorci per a la formació continua de Catalunya

Cursos / Consorci per a la formació continua de Catalunya

Actualització socio-laboral

Data d’inici 18-10-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Promoció i negoci a través de les xarxes socials

Data d’inici 21-10-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Nòmines i Seguretat Social

Data d’inici 31-10-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Data d’inici 31-10-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Impost sobre societats (IS)

Data d’inici 4-11-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya