Consorci per a la formació continua de Catalunya

Cursos / Consorci per a la formació continua de Catalunya

Gestió empresarial per a treballadors autònoms

Data d’inici 20-09-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Anglès nivell A.2.

Data d’inici 23-09-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Anglès nivell A.1.

Data d’inici 23-09-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Impost sobre el valor afegit (IVA)

Data d’inici 24-09-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Xarxes socials

Data d’inici 24-09-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Comptabilitat bàsica

Data d’inici 24-09-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Anàlisi de balanços

Data d’inici 25-09-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Gestió de Recursos Humans

Data d’inici 25-09-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Neuromàrqueting

Data d’inici 25-09-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Operació de carretons – Renovació (Norma UNE 58451)

Data d’inici 14-10-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Mindfulness

Data d’inici 16-10-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Comerç exterior

Data d’inici 17-10-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya