Informació

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya
Data d’inici 24-09-2019
Data de fi 24-10-2019
HorariDimarts i dijous, de 18:30 a 21:30h
Durada30 hores
PreuSubvencionat
Preinscripció

Impost sobre el valor afegit (IVA)

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

logo_consorci 2_Ministerio

Modalitat:

– Curs Presencial

Objectius:

– Conèixer les característiques generals de l’impost sobre el valor afegit iva i el seu àmbit d’aplicació.
– Saber diferenciar els diversos fets imposables de l’impost sobre el valor afegit i distingir especialment les operacions que constitueixen lliuraments de béns de les que es consideren prestacions de serveis.
– Delimitar quin és el lloc de realització del fet imposable i quina és la meritació de l’impost sobre el valor afegit en les diferents operacions que grava.
– Comprendre el mecanisme d’aplicació de l’impost sobre el valor afegit, especialment quant als instituts de la repercussió i la deducció del tribut.
– Assimilar quines són les obligacions i els deures formals relatius a l’impost sobre el valor afegit, especialment en relació amb la facturació.

Destinataris:

Curs dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones desocupades. El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones desocupades.
Curs totalment subvencionat

Inscripció:

Documentació necessària per realitzar la inscripció:
– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)
– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)
– Annex, emplenat i signat en color blau Annex
Per poder ser admès al curs caldrà presentar PRESENCIALMENT a l’Escola els documents requerits com a màxim 7 dies abans de la data d’inici del curs

Titulació:

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Programa

logo_consorci 2_Ministerio

Continguts

1. Naturalesa de l’impost
1.1. Caràcters bàsics
1.2. Fonts normatives i àmbit d’aplicació
2. Exempcions en operacions interiors
2.1. Classes d’exempcions
2.2. Característiques i efectes propis de les exempcions
3. Lloc de realització. Meritació. Base imposable i subjecte passiu
4. Adquisicions intracomunitàries de béns
4.1. Adquisicions intracomunitàries
4.2. Importacions
5. Importacions de béns
6. Repercusió de l’impost
6.1 Base imposable
6.2. Lliurament de béns i prestació de serveis
6.3. Adquisicions intracomunitàries i importacions
6.4. Modificació de la base imposable
7. Deduccions
7.1. Règim general
8. Regla de la prorrata
8.1. Rectificació de deduccions
8.2. Devolucions
8.3. Supòsits generals
8.4. Supòsits especials
9. Obligacions dels subjectes passius
9.1. Obligacions materials
9.2. Obligacions formals
10. Comptabilitat del IVA.