Informació

TipusSubvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya
Data d’inici 19-02-2018
Data de fi 21-03-2018
HorariPrimera sessió dimarts 19/12/17, de 19:00 a 21:00 h - Següents sessions: del 19/02/18 al 21/03/18, dilluns i dimecres, de 19:00 a 21:00 h
Durada20 hores
PreuSubvencionat
Preinscripció

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal I la LSSICE 34/2002, d’11 de Juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que les seves dades formen part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

logo_consorci 2_Ministerio

Modalitat:

– Curs Presencial

Objectius:

– Conèixer l’impost sobre la renda de les persones físiques i les obligacions de l’empresa en relació amb l’impost

Destinataris:

Curs dirigit a persones en actiu, treballadores d’empreses i/o autònomes i també a persones desocupades. El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu, si queden places lliures, es destinaran a persones desocupades.
Curs totalment subvencionat

Inscripció:

Documentació necessària per realitzar la inscripció:
– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)
– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)
– Annex I, emplenat i signat en color blau Annex I

Titulació:

Els alumnes que hagin completat el curs amb aprofitament del mateix, rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professor:
José Pinto Molina

Ex-Cap Unitat Inspecció – Gestió de Mòduls
Actuari Inspecció de l’Agència Tributària a Girona

Programa

logo_consorci 2_Ministerio

Continguts
1. Fet imposable: àmbit material, subjectiu i temporal. la determinació de la base i liquidable
2. Rendiments del treball
3. Rendiments d’activitats econòmiques
4. Rendiments del capital i imputacions de rendes immobiliàries
5. Guanys i pèrdues patrimonials
6. Habitatge habitual
7. Liquidació de l’impost, base imposable, tarifa, deduccions, tributació conjunta i gestió de l’IRPF