Informació

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya
Data d’inici 4-11-2019
Data de fi 4-12-2019
HorariDilluns i dimecres, de 18:30 a 21:30h
Durada20 hores
PreuSubvencionat
Preinscripció

Impost sobre societats (IS)

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

logo_consorci 2_Ministerio

Modalitat:

– Curs Presencial

Objectius:

– Introduir els participants en l’impost de societats i els aspectes relacionats
– Comprendre com es realitza el càlcul de la quota i de les deduccions
– Conèixer el que comporta la gestió de l’impost

Destinataris:

Curs dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones desocupades. El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones desocupades.
Curs totalment subvencionat

Inscripció:

Documentació necessària per realitzar la inscripció:
– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)
– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)
– Annex, emplenat i signat en color blau Annex
Per poder ser admès al curs caldrà presentar PRESENCIALMENT a l’Escola els documents requerits com a màxim 7 dies abans de la data d’inici del curs

Titulació:

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Programa

logo_consorci 2_Ministerio

Continguts

1. Introducció, àmbit espaial, elements personals, fet imposable i exempcions
1.1. Subjecte passiu
1.2. El fet imposable
1.3. La base imposable
1.4. Exempcions
2. L’impost de societats i la comptabilitat
3. Amortització
3.1. Principals ajustaments de l’ impost sobre societats
4. Despeses, provisions i regles de valoració i càlcul de la quota
4.1. Determinació de la base imposable
4.2. Subcapitalització
4.3. Determinació del deute tributari
5. Deduccions de la quota i incentius
5.1. Deduccions per doble imposició
5.2. Bonificacions
5.3. Deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats
6. Gestió de l’ impost
6.1. L’obligació de retenir i ingressar a compte
6.2. Gestió de l’impost