Administració i gestió

Anàlisi de balanços

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Gestió fiscal de l’empresa

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Anàlisi i control de costos

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Actualització socio-laboral

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Gestió empresarial per a treballadors autònoms

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Gamificació: aplicació a les empreses

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Finances per a no financers

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Impost sobre societats (IS)

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Nòmines i Seguretat Social

Data d’inici 25-04-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Anàlisi d’estats financers

Data d’inici 2-05-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya