Administració i gestió

Gamificació: aplicació a les empreses

Data d’inici 16-09-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Gestió empresarial per a treballadors autònoms

Data d’inici 20-09-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Comptabilitat bàsica

Data d’inici 24-09-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Impost sobre el valor afegit (IVA)

Data d’inici 24-09-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Anàlisi de balanços

Data d’inici 25-09-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Actualització socio-laboral

Data d’inici 18-10-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Nòmines i Seguretat Social

Data d’inici 31-10-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Data d’inici 31-10-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Impost sobre societats (IS)

Data d’inici 4-11-2019
TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya