Informació

TipusTreballadors i autònoms
Data d’inici 20-01-2020
Data de fi 11-05-2020
HorariDilluns i dimecres, de 18:30 a 21:00h
Durada75 hores
PreuCurs subvencionat
Preinscripció

Anglès nivell A.1. (Platja d’Aro)

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

logo_consorci ministerio2019

Lloc d’impartició:

Trivium EstudiAv. Estrasburg, 6, 17250 Platja d’Aro

Modalitat:

– Curs presencial

Objectius:

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals, destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s’esforcen per fer-se entendre.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i aprenentatge en llengua anglesa necessària per que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A1 del marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL).

Destinataris:

Curs dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones desocupades. El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones desocupades.
Curs totalment subvencionat

Inscripció:

Documentació necessària per realitzar la inscripció:
– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)
– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)
– Annex, emplenat i signat en color blau, Annex
Per poder ser admès al curs caldrà presentar PRESENCIALMENT a l’Escola els documents requerits com a màxim 7 dies abans de la data d’inici del curs

Titulació:

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Programa

logo_consorci ministerio2019

Continguts

1. Continguts lèxico-semàntics
– Vocabulari bàsic
– Formació de paraules freqüents
– Afixos més freqüents
– Presentació d’antònims
– Falsos amics més freqüents
– Abreviació de paraules d’us freqüent
– Verbs amb partícula d’ús molt freqüent
– Iniciació d’algunes col·locacions bàsiques

2. Continguts gramaticals
– Oració
– Noms i adjectius
– Determinants
– Pronoms
– Verbs
– Adverbis
– Enllaços

3. Continguts ortogràfics
1. L’alfabet. Lletrejada.
2. Representació gràfica de fonemes i sons:
– Correspondències més frequents entre grafies i fonemes. Correspondències inusuals en paraules d’us frequent.
– Vocals mudes i el seu possible valor fonològic. Consonants mudes.
– Canvis ortogràfics davant inflexions.
3. Us de majúscules en noms propis de persones, llocs i altres: dies de la setmana, mesos, nacionalitats i idiomes.
4. Us bàsic dels signes ortogràfics: punt, dos punts, coma, interrogació, exclamació, apòstrof i guió.
5. Formes de contracció (didn´t, can´t)
6. Signes d’us comú: @, €, £, $

4. Continguts fonètics i fonològics
1. Sons i fonemes vocàlics.
Sistema vocàlic: Les vocals: contrast entre vocals llargues i curtes.
2. Sons i fonemes consonàntics.
Sistema consonàntic: Seqüències inicials i finals: pronunciació de grups consonàntics (“consonant clusters”)
3. Processos fonològics: ensordiment, sonorització, enllaç, assimilació i elisió
4. Accento i atonicitat: patrons tonals en el sintagma. Pautes bàsiques del ritme i l’entonació.