Subvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Cursos / Subvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Xarxes socials

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Operació de carretons – Renovació (Norma UNE 58451)

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Logística integral

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Nòmines i Seguretat Social

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Fotografia digital i tractament d’imatges

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

MOS: Microsoft Office Excel II

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Impost sobre societats (IS)

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Contractació laboral- UF 341

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Comerç exterior

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Suport Vital Bàsic + desfibril·lació semiautomàtica (SVB+DEA)

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Tècniques de venda i formació de venedors

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació