Subvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Cursos / Subvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Impost sobre societats (IS)

TipusSubvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Impost sobre el valor afegit (IVA)

TipusSubvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Mindfulness

Data d’inici 9-04-2018
TipusSubvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Xarxes socials

Data d’inici 22-05-2018
TipusSubvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya