Consorci per a la formació continua de Catalunya

Cursos / Consorci per a la formació continua de Catalunya

Anglès nivell B.2.B

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Anglès nivell A.2.

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Anàlisi de balanços

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Neuromàrqueting

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Anglès nivell A.1.A

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Anglès nivell B.1.

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Gestió fiscal de l’empresa

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Anàlisi i control de costos

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Actualització socio-laboral

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Gestió empresarial per a treballadors autònoms

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Impost sobre societats (IS)

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya

Gestió de Recursos Humans

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya