Subvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Cursos / Subvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Impost sobre el valor afegit (IVA)

TipusSubvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Impost sobre societats (IS)

TipusSubvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Posicionament web SEO/SEM

Data d’inici 6-03-2017
TipusSubvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Data d’inici 19-02-2018
TipusSubvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Anàlisi de balanços

Data d’inici 27-02-2018
TipusSubvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Mindfulness

Data d’inici 9-04-2018
TipusSubvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Habilitats directives

Data d’inici 16-04-2018
TipusSubvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Operació de carretons – Renovació (Norma UNE 58451)

Data d’inici 18-04-2018
TipusSubvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Xarxes socials

Data d’inici 22-05-2018
TipusSubvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya