Subvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Cursos / Subvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Anàlisi de balanços

Data d’inici 25-09-2018
TipusSubvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Impost sobre el valor afegit (IVA)

Data d’inici 22-10-2018
TipusSubvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya