Cursos

Operador de calderes (Curs homologat)

Data d’inici 13-05-2019
TipusPresencials

ANGLÈS: GESTIÓ COMERCIAL

Data d’inici 25-04-2019
TipusServei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

AUDITORIA : (Planificació de l’auditoria – Auditoria de les àrees de l’empresa)

Data d’inici 6-05-2019
TipusServei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

REGISTRES COMPTABLES: (Pla General de Comptabilitat – Aplicacions informàtiques)

Data d’inici 9-05-2019
TipusServei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA

Data d’inici 6-06-2019
TipusServei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL

Data d’inici 1-07-2019
TipusServei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Comptabilitat

TipusFormació Online